Back

Fragor och replik om att fa en skolplats

Fragor och replik om att fa en skolplats

Varenda kommer mitt barnunge skrida i skolan?

Allihopa manniskobarn har sann till en skolplats inom max tva kilometer pro arskurs F-3, fyra kilometer for arskurs 4–6 och sex kilometer forut arskurs 7–9. Avstanden mats fran barnets folkbokforingsadress till skolenheternas adresser. Avstandet galler skolvagen, vilket snarare allt innebara gang- och cykelvag.

Ifall det finns flera skolenheter som ligger inom dessa kilometergranser sa har ditt kidsen sann till en fran de fyra skolenheter som ligger narmast hemmet forut arskurs F-6 och en av de fem skolenheter som ligger narmast for arskurs 7–9.

Vi kan ej anfora i forvag vilken skolenhet ditt barnunge kommer att lite en lage i. Du kan hoppas varenda du helst vill att ditt avkomma gar i skolan. Att du onskar dressera betyder inte att ditt manniskobarn kommer att atnjuta en plats pa skolenheten. Vilken skolenhet ditt barn far beror gallande:

  • vilka skolenheter du onskar
  • hur flera andra som onskar de skolenheterna
  • varje de som onskar skolenheterna bor
  • hur flera platser det finns pa de onskade skolenheterna

Kan karna kidsen atnjuta en skolplacering pa andra sidan alven?

Ditt avkomma kan bara ringa en skolplacering gallande andra sidan alven om du aktivt onskar det. Det galler aven om ditt avkomma inneha en skolenhet gallande andra sidan alven som en fran forsvinna naromradesskolor.

Baksida av underben hander ifall det ar fler som onskar en skolenhet an va det finns platser?

  1. Eleven har aldre syskon gallande aktuell skolenhet i arskurs F-6 nastkommande lasar (syskonfortur)
  2. Relativ narhet
  3. Absolut narhet
  4. Nar tva elever inneha samma relativa och absoluta omgivning till en skolenhet ska det lottas mellan dessa elever. Detta kan till foredome besta aktuellt nar tva elever har samma bostadsadress.

Sjalv vill inte ha de skolenheterna som ligger i naromradet, hur gor jag?

Ditt kidsen har sann till en plats gallande en av de fyra skolenheterna som ligger narmast hemmet pro arskurs F-6 och en fran de fem skolenheterna som ligger narmast hemmet pro arskurs 7–9. Om du inte vill att ditt barn ska skrida i nagon fran de skolenheterna kan du hoppas andra skolenheter. Du kan hoppas skolenheter varje som helst i staden. Att du onskar dressera betyder daremot ej att ditt avkomma kommer att ringa en omrade gallande nagon fran skolenheterna du onskar.

Hur vet sjalv hur flera elever skolenheterna tar in?

Hur otaliga elever skolenheter kan fanga varierar och det kan ocksa andras torsk pa hur otaliga som vill skrida kungen respektive skolenhet. Eftersom kan vi ej svara gallande det.

Finns det koer till skolenheterna?

Icke, det finns inga koer till Goteborgs Stads kommunala skolenheter. Det ar Goteborgs Stads stadgar for skolplacering i forskoleklass och grundskola som galler nar forvaltningen beslutar var elever amna skrida i skolan.

Baksida av underben innebar relativ narhet?

Relativ nejd ar ett fason att mata vilken larling som inneha storst sann till platsen. Relativ nejd innebara att om det ar tvenne elever som vill skrida pa synonym skolenhet, men det enbart finns en position kvar sa ar det eleven https://brightwomen.net/heta-kinesiska-kvinnor/ som far langst forlangning fran skolvagen till sin alternativa skolenhet jamfort med den onskade skolan som far platsen. Det behover med andra ord inte vara den elev som bor narmast skolenheten som far platsen – utan den larling som forlorar mest kungen att inte fa den.

Hur sa menar ni med skolvag? Hur mater ni den?

Vi mater alla avstand i skolvag mellan barnets folkbokforingsadress och adressen till skolenheten. Skolvagen innebar framfor allt gang- och cykelvag. Det kan aven innebar gator med trottoar eller vanliga vagar ifall det saknas gang- och cykelvagar. Vi mater inga avstand fagelvagen.Vi mater ej heller nagra avstand i resvag, det vill framfora hur lang tid det tar att till exempel expedition med kollektivtrafiken.

Leave A Reply

Your email address will not be published.